37 osób zatrzymanych po protestach w Warszawie. Wiemy, kim są zatrzymani

37 osób zatrzymanych po protestach w Warszawie. Wiemy, kim są zatrzymani